Ο εξοπλισμός του γραφείου μας περιλαμβάνει όλα εκείνα τα εργαλεία, ώστε να διεκπεραιώνουμε οποιαδήποτε εργασία με ακρίβεια και βάσει των σύγχρονων προδιαγραφών, που ορίζουν οι απαιτητικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Ενδεικτικά:  

  • Δασολογικό εξοπλισμό (στερεοσκόπια, δενδροπαχύμετρα Haglöf, τηλεσκόπιο), mobile GPS Topcon (Getac) FC-336 για G.I.S. εφαρμογές καθώς και GPS χειρός και αποστασιόμετρα (Garmin, Leica Disto κλπ).
  • Τοπογραφικά όργανα υψηλής ακρίβειας (δέκτης GNSS TOPCON GR-5, γεωδαιτικό GPS διπλής συχνότητας TOPCON HIPER PRO, σταθμός Topcon GTS-226) και σύνδεση σε δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς (URANUS by TREE Company).
  • Περιβαλλοντικό εξοπλισμό (μετρητής ήχου σειράς SDL και θερμόμετρο-υγρασιόμετρο-ανεμόμετρο της Extech, κάμερες παρακολούθησης της Technaxx).
  • Σχεδιαστικά λογισμικά γραφείου και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.
  • Εξειδικευμένα λογισμικά υπολογισμού γραμμών πλημμύρας ποταμού ή ρέματος και μέγιστης πλημμυρικής απορροής (Flood Flows & River Flow by TechnoLogismiki).
  • Αρχείο αεροφωτογραφιών (Γ.Υ.Σ., Ο.Κ.Χ.Ε., κ.α.) καθώς και λοιπών χαρτών (τοπογραφικοί, φυτοκάλυψης κ.α.).
  • Πρόσβαση σε βάσεις Νομικών Δεδομένων (ΝΟΜΟΣ by Intrasoft).
  • Plotter, φωτογραφικούς σαρωτές και έγχρωμους εκτυπωτές υψηλής ανάλυσης για παραγωγή λεπτομερών χαρτών και διαγραμμάτων.
  • Δικτυακό server Synology και εκμετάλλευση cloud storage (Dropbox Business και Google LLC paid storage service) για ευχερή διαμοιρασμό αρχείων.
  • Οχήματα 4x4 για πρόσβαση σε δύσβατες περιοχές.

Η Εταιρεία μας διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 από τον Φορέα Πιστοποίησης ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.