Ο εξοπλισμός του γραφείου μας περιλαμβάνει όλα εκείνα τα εργαλεία, ώστε να διεκπεραιώνουμε οποιαδήποτε εργασία με ακρίβεια και βάσει των σύγχρονων προδιαγραφών, που ορίζουν τόσο οι δημόσιοι οργανισμοί και υπηρεσίες όσο και απαιτητικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Ενδεικτικά:  

  • Δασολογικό εξοπλισμό (στερεοσκόπια, δενδροπαχύμετρα Haglöf, τηλεσκόπιο), mobile GPS Topcon (Getac) FC-336 για G.I.S. εφαρμογές καθώς και GPS χειρός και αποστασιόμετρα (Garmin, Leica Disto κλπ).
  • Τοπογραφικά όργανα υψηλής ακρίβειας (δέκτης GNSS TOPCON GR-5, γεωδαιτικό GPS διπλής συχνότητας TOPCON HIPER PRO, σταθμός Topcon GTS-226) και σύνδεση σε δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς (URANUS by TREE Company).
  • Σχεδιαστικά λογισμικά γραφείου και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.
  • Εξειδικευμένα λογισμικά υπολογισμού γραμμών πλημμύρας ποταμού ή ρέματος και μέγιστης πλημμυρικής απορροής (Flood Flows & River Flow by TechnoLogismiki).
  • Αρχείο αεροφωτογραφιών (Γ.Υ.Σ., Ο.Κ.Χ.Ε., κ.α.) καθώς και λοιπών χαρτών (τοπογραφικοί, φυτοκάλυψης κ.α.).
  • Πρόσβαση σε βάσεις Νομικών Δεδομένων (ΝΟΜΟΣ by Intrasoft).
  • Plotter, φωτογραφικούς σαρωτές και έγχρωμους εκτυπωτές υψηλής ανάλυσης για παραγωγή λεπτομερών χαρτών και διαγραμμάτων.
  • Δικτυακό server Synology και εκμετάλλευση cloud storage (Dropbox Business και Google LLC paid storage service) για ευχερή διαμοιρασμό αρχείων.
  • Οχήματα 4x4 για πρόσβαση σε δύσβατες περιοχές.