Εκπόνηση διαχειριστικών μελετών για ιδιώτες δασοκτήμονες και συνεταιρισμούς.

Σύνταξη μελετών δασικής οδοποιίας για πρόσβαση σε κοινωφελή έργα, σε ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις και σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες.

Ερμηνείες αεροφωτογραφιών (φωτοερμηνείες).

Χαρτογραφικές εργασίες γραφείου και υπαίθρου καθώς και πληροφορίες περί δασικών χαρτών.

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Μελέτες Αποκατάστασης περιοχών (Φυτοτεχνικές, Αναδασώσεων κ.λ.π. ).

Νομικές και Τεχνικές πληροφορίες για δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπως και για αγροτικές καθώς και για εποικιστικές εκτάσεις (διανομές, αναδασμοί).

Σύνταξη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης για κάθε νόμιμη χρήση.

Παροχή γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών συμβουλών και υποστήριξή τους, σε συνεργασία με μηχανικούς και οικονομολόγους, που αφορούν επενδύσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας σε εκτός σχεδίου περιοχές.